Tjänster

Stärk din ställning med ett proaktivt HR-arbete

Exempel på utbud av tjänster:

 • Upprättande av olika undedrlag så som; anställningsavtal, arbetsbetsbeskrivningar, policyer mm
 • Rekryteringsprocessen; ta fram annonsunderlag, kravspecifikation, genomföra intervjuer, referenstagning, personlighetstester 
 • Kvalitetssäkra att styrdokument följer lagar och föreskrifter inför exempelvis certifieringar och tillsyn av myndigheter
 • Kartläggning av lagstadgade HR-processer
 • Framtagande av personalhandbok, ledarhandbok, medarbetarhandbok
 • Rådgivning och löpande vägledning till ledare 
 • Förhandling  med fackliga organisationer 
 • Projektledning av olika processer
 • Omställningsfrågor 
 • Karriärådgivning 
 • Interimsuppdrag; exempelvis att gå in som HR-resurs under en rekryterings-process eller när man behöver extra förstärkning under en period

 

Utbildningar 
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar,  rehabiliteringsprocessen olika delar 

 • Ledarutbildning inkluderande bl a  ledarens roll, ledningrätt, rehabilitering, svåra samtal, avslut anställning, MBL, disciplinärenden mm 

 • Förhandlingsprocessen kopplat till MBL

 • Förhandlingsteknik

 • Presentationsteknik med retoriken som grund

 • Hantering av svåra samtal

 • Teamutveckling av såväl arbets- som ledningsgrupp

 • GDQ-handledning 

 • Fler utbildningar genomförs utifrån verksamhetens specifika behov. Välkommen med förfrågan så lämnar jag ett förslag.

 

 

 

 

 

 

Hur kan jag hjälpa dig och ditt företag?

Mina samarbeten består av en nära och långsiktig kontakt där jag lär känna verksamheten väl, på så sätt kan jag ge det bästa stödet.  Jag finns till hands när man behöver det som bäst. Det kan handla om rådgivning, processledning, komplicerade personalärenden, genomförande av förhandlingar osv. Medarbetarfrågor kan vara utmanande och det kan bli kostsamt att hantera de på ett felaktigt sätt.

Utifrån min breda kompetens har jag möjlighet att leverera flera olika lösningar beroende av situation. Jag fokuserar alltid på att sammanfläta olika HR-insatser direkt mot affärsnyttan. Som företagare vill man ägna sin tid till att göra det man brinner för och det man är bäst på. Ofta saknar man tid och de kunskaper som krävs för att ta hand om de personalfrågor som uppstår. Anlitar du mig får du ett HR-stöd som täcker in hela HR-området, det innebär att du inte behöver ta in fler resurser. Du får även en flexibel resurs som snabbt kan sätta sig in i frågorna som behöver lösas och sedan ge ditt företag bästa tänkbara lösningen. 

 

Alltid är det något som ligger och gror - Jag finns bara ett samtal bort! 

Ofta våndas vi över det som vi vet måste lösas men inte hinns med, sådant tar onödig energi och även tid. Som vi vet växer problemen i takt med att tiden går vilket gör att de blir mer komplicerade att lösa. Kontaktar du mig i tid så hjälper jag dig att bena ut vad problemet består av och vad som behöver göras för att lösa dessa. 

 

Stärk din ställning med ett proaktivt HR-arbete

Det lönar sig att arbeta proaktivt och handla innan ett problem uppstår. Det är dock inte alltid helt lätt att förutse kommande händelser. Med min seniora roll och erfarenhet har jag kunskaper inom hur man bygger upp hållbara processer och arbetssätt för att få en stabil grund att stå på. På så sätt blir det lättare att hantera oförutsedda händelser. Vi lever idag i en värld där vi behöver kunna ställa om snabbt för att möta ökade krav både från medarbetare och kunder. Den hårdnande konkurrensen på marknaden gör att vi måste vara på tå. Genom att ta hand om avvikelser snabbt så minimerar du att problemen växer och blir svårhanterliga. Låt din verksamhet genomsyras av positiv energi, engagemang och en god och rak kommunikation där alla vet vad som förväntas. Ett sunt företag genomsyras av tilltro till varandra och en trygghet i att man löser de problem som uppstår tillsammans. 

 

Hur mår ditt arbetsgivarvarumärke?

Oavsett hur företagets ekonomiska resultat ser ut så behöver arbetsvarumärket en ständig omvårdnad. Det mår inte bättre än din attraktionsförmåga att få befintlia medarbetare att stanna kvar och även kunna locka till sig nya. Man måste helt enkelt ta reda på hur människor uppfattar företaget. Medarbetarna är företagets viktigaste ambassadörer, de kommer att förmedla sina upplevelser av hur det är att arbeta hos företaget. Därför är det viktigt att man dels tar reda på hur medarbetarna trivs och vilka förbättringsförslag de har att komma med. Det viktigaste av allt är så klart att sedan arbeta med detta för att bli en ännu bättre arbetsgivare. På köpet får man engagerade medarbetare som trivs och pratar gott om företaget. Lyckas man med det så håller man också företagets arbetsgivarvarumärke på topp. Trivs vi så drivs vi!